Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

T23 GAL

A VIRXE CO NENO
Anónimo, Óleo sobre tabla, 41 X 28,5 cm. Trata dunha Virxe co Neno en actitude materna e amante de ambas figuras. A Virxe aparece vestida cun manto verdoso baixo unha túnica ocre. O neno está absolutamente espido sobre un coxín. Cortinas verdes enmarcan o fondo.