INICIO DE CURSO INFANTIL-PRIMARIA

septiembre 10 @ 12:00 pm - 2:00 pm

INICIO DE CURSO E.S.O.

septiembre 16 @ 12:00 pm - 2:00 pm

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS as organizadas durante o horario escolar de acordo co Proxecto Curricular e que teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, o espazo ou recursos que utilizan.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES as encargadas de potenciar a apertura do Centro ao seu ámbito e a procurar a formación integral do alumno en aspectos referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación para a súa inserción na sociedade ou o uso do tempo libre. Estas realizaranse fóra do horario lectivo, terán carácter voluntario para o alumnado e buscarán a implicación activa de toda a comunidade educativa. A organización e coordinación deste tipo de actividades correrán a cargo da comisión de Actividades Complementarias e Extraescolares que este curso está constituído por:

José R. Juíz Rodríguez. Óscar Rodríguez Fernández. Jose Jorge Valcarcel García. Brais Pereira Rodríguez. Carlos Rodríguez Nogueiro. Pablo Blanco Losada. 

COORDENADORES Óscar Blanco (Actividades Complementarias) e José R. Juíz (Actividades Extraescolares)