Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

Documentos

Plan de convivencia

O Plan de Convivencia do colexio PP. Escolapios de Monforte de Lemos é o documento no
que se articula a convivencia escolar do centro, que garante unha educación no exercicio dos dereitos
e das liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos
e a súa resolución pacífica.

Tutorial Educamos no móbil

Tutorial correo móbil da conta de Educamos.

Proxecto Educativo de Centro

NO SEGUINTE ENLACE TEDES O NOSO PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO ACTUALIZADO (CURSO 2018-2019)

Plan Dixital

NO SEGUINTE ENLACE TEDES O NOSO PLAN DIXITAL ACTUALIZADO

NO SEGUINTE ENLACE TEDES O NOSO PROXECTO EDUCATIVO INTEGRAL DA NOSA PROVINCIA BETANIA

O Proxecto Educativo Integral de Provincia é o marco de referencia que explica a proposta educativa que fan as Escuelas Pías de Betania, e da as bases para a elaboración dos Proxectos Educativos de Centro (P.E.C.) de cada colexio. Tedes o documento no seguinte enlace: PEI_BETANIA

 

BAREMO DE PUNTUACIÓN PARA INTERCAMBIOS

O presente documento establece os criterios que seguiremos á hora de elexir alumnos para participar nos intercambios lingüísticos cando teñamos máis demanda que oferta.
Tedes o documento no seguinte enlace: Baremo puntuación intercambios

El presente documento establece los criterios que seguiremos a la hora de elegir alumnos para participar en los intercambios lingüísticos cuando haya más demanda que oferta.