LIÑA DO TEMPO – 5ºEP

A mellor maneira de traballar a historia en Primaria é o uso da Liña Temporal, sobre todo se son os propios alumnos os que a completan cos seus traballos e a sua información.

Neste curso ademais teñen que ser eles mesmos os que a utilicen para recabar a información necesaria para preparar as distintas probas que se fagan no trimestre.

Aquí deixamos unha mostra do traballo feito.