Competicións deportivas «Festas do colexio»

COMPETICIÓN DE FÚTBOL:

COMPETICIÓN DE VOLEI: