Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

CALENDARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE

CALENDARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

  2- LUNS 3-MARTES 4-MÉRCORES
9:00 L. CASTELA GALEGO INGLÉS
10:15 XEOGRAFÍA E Hª. EPV BIOLOXÍA
11:30 MÚSICA MATEMÁTICAS FÍSICA E QUÍMICA
12: 45 FRANCÉS TECNOLOXÍA/TIC RELIXIÓN
13: 45 LATÍN FILOSOFÍA EDUCACIÓN FÍSICA /ECONOMÍA