Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

Act. Complementarias

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS as organizadas durante o horario escolar de acordo co Proxecto Curricular e que teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, o espazo ou recursos que utilizan.

Son informadas ás familias polos titores no momento de levarse a cabo.