Resumo final do Proxecto Interdisciplinar dos cursos de 5º e 6º de Primaria.