Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

Y HASTA AQUÍ PUEDO CONTAR… 3

Día 3 do proxecto de 5º-6º EP.

Despois de moito investigar e organizar hoxe elaboramos un guión para ter ben claro o que queremos contar e, por fin, empezamos coas primeiras probas de cámara para ver que tal nos queda xa en pantalla.

Por outra parte o grupo que elabora o folleto ten case rematado o traballo.