Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

XORNALISTAS DA FILOSOFÍA, 4º ESO

Os alumnos de 4º ESO na optativa de Filosofía, realizan cada semana unha reportaxe sobre o traballado na semana anterior. Deste xeito revisan os contidos, sintetizan e traballan as exposicións orais na clase. Ata o momento dous dos grupos base cooperativo realizaron as súas propostas sen dificultade. Parabéns rapaces!