Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

XOGOS de MESA e AMIGO INVISIBLE en 5º-6º EP

Para rematar o trimestre, na última tarde antes das vacacións, realizamos dúas activiades cos alumnos. Por un lado organizamos xogos de mesa nos que os alumnos van participando según as súas preferencias. Para finalizar recibimos os nosos regalos de «Amigo Invisible», recordos elaborados por eles mesmos, xa que o que queremos é fomentar o compartir, a gratuidade, a ilusión por dar; e non o consumismo.