Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

TRABALLO COOPERATIVO — 1ºEP

En Entusiasmat estamos traballando as figuras planas e diferentes conceptos sobre elas, vértices, lados, ángulos…

Para facelo traballamos cooperativamente utilizando o método do «Folio xiratorio».