Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

T9 GAL

PULPITO
Estilo renacentista. Descansa sobre unha fermosa aguia coas ás estendidas. No seu contorno hexagonal están esculpidos catro doutores da igrexa occidental: S. Xerónimo, S. Ambrosio, S. Agustín e S. Gregorio Magno. Na cara frontal aparece o escudo das Escolas Pias, obra do padre Elio Rodríguez, que substituíu á dos xesuítas, raspada logo da súa expulsión en 1767.