Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

T4 GAL

O CLAUSTRO MONUMENTAL

O claustro monumental de estilo dórico-romano; 22 metros de lado. Unha das pezas salientables do edificio, onde solidez, elegancia e sobriedade están felizmente unidas. As súas pilastras de metro e medio de espesor soportan un entaboamento sinxelo, cun friso decorado con triglifos e metopas. Ao redor do patio hai un claustro aberto, de 33 m de longo, 4 m de ancho e 6,5 m de alto, cuberto cunha bóveda enguedada e rosetóns nas interseccións das costelas. No medio de cada lado e na parte superior hai catro escudos de pedra moi ben esculpidos: o do cardeal Rodrigo de Castro, a casa de Lemos, a casa de Alba e a das escolas Pías. Este último aparece entre os outros, porque foron os escolapios os que remataron as obras incompletas entre os anos 1919-1926. (Corredores do nordeste e noroeste. Podes ver a nova pedra).
Unha galería pechada forma o andar superior do claustro.