T3 GAL

ESCALEIRA MONUMENTAL
Notable polo seu ancho (3 metros), chanzos dunha soa peza, feitos de granito tan compactos que o desgaste non se nota durante séculos. Tres seccións (13,9,13 = 35 pasos). Construído con habilidade, carece de soporte para a sección central, apoiando-se nas fortes paredes e un xogo de forzas. Hai uns anos tivo que reforzarse con tirantes metálicos. Ao parecer, foi construído por Pedro Marlote e Juan de la Sierra, entre 1594 e 1603. (A construción do monumento comezou o 1 de abril de 1593) (O fundador morreu no 1600, sen ver rematada a obra). No chan, baixo os arcos, pódense ver as liñas, chamadas monturas, como planos, de cando se construíu a escaleira