T27 GAL

VITRINA IV

CRUZ DE ALTAR DO CARDEAL RODRIGO DE CASTRO
Nesta vitrina podemos contemplar a cruz de altar que presidía a celebración eucarística do Cardeal, con cruz e pedestal de ébano e remates de bronce. A imaxe, que estaba tallada en marfil, foi roubada polas tropas napoleónicas, así como varios relicarios que estaban incrustados na mesma, por ter caixiñas de prata ou ouro. A actual imaxe é de terracota.
VERLAS DE OFRENDA AO PATRON DA FUNDACIÓN
Na escritura de constitución da Fundación Colexio Nª Sª da Antiga, o Cardeal Rodrigo de Castro impuxo aos Xesuítas unha curiosa obrigación, ademais de ensinar aos nenos de Monforte. Trátase dun recoñecemento que debía facer o Colexio ao Patrón da Fundación entregádole cada ano unha vela, Lémolo así na escritura de constitución da Fundación de 1593: … “E nomeou por Patróns do devandito colexio e para que o sexan perpetuamente para sempre aos Señores dela casa de Lemos comezando polo Ilmo. Señor Don Fernando Ruiz de Castro que ao presente o é é proseguindo aos que adiante sucedérenlle perpetuamente, obrigou ao devandito colexio, reitor é relixiosos del a que en sinal e recoñecemento do devandito Patronazgo dean ao tal Patrón que como devandito é ha de ser o Sr. que é ou for dela dita casa de Lemos, unha bela de cera branca que pese tres libras coas miñas armas nela en cada un ano o día que se celebrar a festa dela Adbocación da nosa Señora dela visitación que cae a 2 de Julio”