Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

T26 GAL

VITRINA III

ARRIBA
SACRAS
O dicionario da RAE define sacras «Cada unha das tres follas, impresas ou manuscritas, que nas súas correspondentes táboas, cadros ou marcos con cristais, adoitábanse poñer no altar para que o sacerdote puidese ler comodamente algunhas oracións e outras partes da misa sen recorrer ao misal.»
Estas Sacras do Século XVI, pertenceron ao Cardeal Rodrigo de Castro. Pechadas mostran aos apóstolos Pedro e Pablo, abertas, baixo unha pintura de Ultímaa Cea, están escritos os textos principais dos que se axudaban os sacerdotes para oficiar a Eucaristía.

ABAIXO

Pode contemplarse un antigo libro, un exemplar de 1514 escrito en latín das traxicomedias de Lucio Anneo Séneca.