Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

T25 GAL

VETRINA II

ARRIBA
Neste escaparate pódese ver unha imaxe da Inmaculada Concepción, do colexio Gregorio Fernández. O mesmo tema que o que se atopa no centro da Pinacoteca, pero chama a atención o precioso cocido do manto do que se mostra neste escaparate.


BAIXO
Podes ver un libro, escrito a man, que é un conxunto de escritos xurídicos do século XVII entre os que se atopan:

  1. Escritura da Fundación e Dotación da Escola

  2. Testamento do cardeal Rodrigo de Castro

  3. Fundación do Convento das monxas Clarisas

  4. Testamento da fundadora

  5. Testamento e memorias da Marquesa de Daitona, dona Rosa María de Castro

  6. Dotación de doce bolsas para o colexio

  7. Inventario de efectos