Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

T20 GAL

SAN ANTONIO
S. XVII-XVIII

Óleo sobre lenzo de 103,5 X 83,5 cm propiedade da Fundación Colexio Nª Sª da Antiga
É un cadro de Santo Antonio, en visión da Virxe co Neno que leva o lirio iconográfico de San Antonio. A Virxe aparece vestida cun manto azul-verde sobre unha túnica vermella, absolutamente espida e leva o lirio e un orbe.
Tamén atopamos iconografía máis semellante á do cadro en cuestión. A primeira de factura latinoamericana, aparentemente da escola Quiteña. A segunda é A visión de San Antonio de Padua coa Virxe co Neno, de Juan Correa.