Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

T17 GAL

SANTA MARGARITA (ANDREA DEL SARTO)
Margarita de Antioquía ou Santa Margarita (venerada na igrexa ortodoxa como Marina de Antioquia) é unha santa cristiá, virxe e mártir, inscrita no grupo dos Santos Axudantes. Foi asasinada pola súa fe baixo a persecución do emperador Diocleciano (reinando entre 284 e 305).
Un dos cinco cadros de Andrea del Sarto que se poden ver na Pinacoteca do Colexio de Nª Señora da Antiga:

  1. Santa Margarida de Cortona, a penitente.

  2. Santa Inés, nena de doce anos, mártir no 304, co seu simbólico año, a orixe do seu nome.

  3. Santa Catalina de Alexandría, patroa dos filósofos, mártir aos 18 anos.

  4. an Pedro, pai da Igrexa, de máxima perfección.

  5. San Xoán Bautista, de gran beleza en cor e forma. Estes dous últimos son réplicas doutras existentes na catedral de Pisa.