Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

T15 GAL

SANTA INES
ANDREA DEL SARTO
Santa Inés, nena de doce anos, mártir no 304, co seu simbólico año, a orixe do seu nome.
Un dos cinco cadros de Andrea del Sarto que se poden ver na Pinacoteca do Colexio de Nª Señora da Antiga:

  1. Santa Margarida de Cortona, a penitente.

  2. Santa Inés, nena de doce anos, mártir no 304, co seu simbólico año, a orixe do seu nome.

  3. Santa Catalina de Alexandría, patroa dos filósofos, mártir aos 18 anos.

  4. San Pedro, pai da Igrexa, de máxima perfección.

  5. San Xoán Bautista, de gran beleza en cor e forma. Estes dous últimos son réplicas doutras existentes na catedral de Pisa.