T12 GAL

 

CAPELA DAS RELICIAS
É de estilo barroco. Nela gardáronse multitude de reliquias que o cardeal trouxera nas súas frecuentes viaxes a Roma. Foron depositados nos ocos das imaxes e figuras que hai nesa capela, dentro de teca de ouro e prata (o normal nestes casos). Todas elas desapareceron durante as tres invasións napoleónicas que sufriu Monforte, entre elas o «Lignum Crucis» (dúas pezas da Verdadeira Cruz da Cruz pectoral do Cardeal) agás unha «espiña da coroa do Redentor», que se atopa nun relicario de prata. en relevo. Librouse do roubo ao estar fóra dese lugar nese momento, con motivo dalgunhas oracións para pedir choiva.