Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

Proxecto «Fálame da Emigración» Historias de vida en colaboración coa Fundación Abanca de Monforte de Lemos

Xa están publicados os traballos dos alumnos de 3º ESO na páxina da Fundación Abanca, os traballos consistían na gravación dunha historia de vida real, dalgún familiar, retornado da emigración.

Despois con esa entrevista os alumnos e alumnas tiñan que realizar un informe, no que relatasen os motivos que levaron á persona entrevistada a emigrar, como foi a vida no lugar de emigración e os motivos que o levaron ó retorno o seu lugar de orixe.

Podedes consultar a web http://falamedaemigracion.afundacion.org/es/trabajos-escolares/59-colegio-pp-escolapios-monforte