PROCESO DE SOLICITUDE DE PRAZA PARA O CURSO 2020-2021

A Consellería de Educación acaba de facer pública as INSTRUCCIÓN PARA A AMPLIACIÓN DO TEMPO PARA A  SOLICITUDE DE PRAZA PARA O CURSO 2020-2021

Reanudación do proceso de admisión de alumnado:
  • Presentación de solicitudes: 11 a 18 de maio.
  • Rexistro das solicitudes no seguinte día hábil da súa presentación.
  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (só se hai máis solicitudes que postos e, polo tanto, haxa que baremalas): ata o 26 de maio.
  • Publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño.
  • Reclamacións: 3 días hábiles dende a antedita publicación.
  • Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño.
  • Matrícula ordinaria para todas as etapas: 1 ao 10 de xullo (en ESO e BAC tamén haberá prazo extraordinario nas datas habituais, do 1 ao 10 de setembro).

A SECRETARÍA DO COLEXIO ESTARÁ ABERTA A PARTIR DO LUNS, DÍA 11, EN HORARIO DE 10 A 13 HORAS