Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

PROCESO DE ADMISIÓN DE NUEVAS MATRÍCULAS PARA EL CURSO 2020-2021

Instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións
dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción
das medidas a adoptar en relación coa pandemia covid-19 para os
vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020:
1. PROCESO DE ADMISIÓN
Amplíase provisionalmente o prazo de presentación
telemática e presencial de solicitudes de admisión que
finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.