Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

PREVENCIÓN=SAÚDE – MEDICAMENTOS E CONDUCIÓN

Dende o departamento de Orientación achegámosvos a inormación que nos envían dende a Unidade Asistencial de Drogodependencias de Monforte (UAD).

Nesta ocasión a temática está relacionada coa mala relación entre o uso de medicamentos e a condución.

Boletín MARZO 2018