Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

PODCAST 5ºPRIMARIA

NA ÁREA DE C.NAUTURAIS, OS ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA REALIZAMOS UN TRABALLO GRUPAL NO QUE ELABORAMOS UN PODCAST SOBRE GRANDES MULLERES E HOMES DE CIENCIA.

PARA ELO SEGUIMOS OS SEGUINTES PASOS:

  1. Búsqueda de información sobre o científico ou científica, seleccionando aquela que nos parece relevante.
  2. Elaboración dun texto redactado coa información recollida
  3. Grabación do podcast (entre 1 e 2 minutos)

Os obxectivos deste traballo son:

  • Traballo en grupo cooperativo, fomentando interdependencia positiva e cooperación entre iguais
  • Discriminación de información na Web, información útil/accesoria
  • Expresión escrita, biografía
  • Expresión oral, coidar o ritmo ao ler e falar e a vocalización.