Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es |  Defensa del menor  | Canal de denuncias |

Palabras agochadas en 4º

A pasada semana introducimos o traballo coas sílabas tónicas e átonas cun pequeno xogo. Os rapaces convertéronse en palabras perdidas e tres compañeiros facían o rol de buscadores. A medida que o buscador encontraba as palabras do seu tipo (agudas, graves ou esdrúxulas), o rapaz que posuía a palabra convertíase tamén en buscador.

Resultou moi moi divertido!