Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

Colegio Padres Escolapios de Monforte

MENÚ SEPTIEMBRE 2018

O ALMORZO
O almorzo constitúe unha das comidas máis importantes do día, por iso é fundamental prestar atención especialmente ao que inxeren os máis pequenos.
É conveniete que almorcen na casa, sentados, sen présas e acompañados dos seus país ou familiares para así facilitar a adquisición duns bos bábitos alimentarios.
Unha boa idea é establecer tres tipos de almorzos diferentes para toda a semana, a base de leite, cererais e froita fresca.

MENU SEPTIEMBRE 2018 MONFORTE