MENÚ MARZO 2018

MENÚ MARZO

A Semana Santa chega, como todos os anos, con procesión sao longo e ancho de España e co consabido maratón de comida. Alimentarse de maneira equilibrada non significa non gozar da senón facelo de maneira responsable. E velaquí una das maiores responsabilidades que recaen en nós como país: ensinar aos nosos fillos a comer ben, incluíndo toda clase de alimentos na súa dieta en porcións adecuadas ás necesidades individuais.

MARZO 2018 MONFORTE