A ACTIVIDADE FÍSICA DEBE FORMAR PARTE DA VIDA DO NENO

É moi recomendable que os nenos realicen actividade física de forma habitual, que esta forme parte do seu estilo de vida e que diminúan o sedentarismo.

Un estilo de vida fisicamente activo na infancia é una boa forma de prevención de certas enfermidades crónicas moi frecuentes na idade adulta.

Para que o exercicio físico sexa saudable, debe estar adaptado á condición física, á idade e ás preferencias do neno, sempre coa meta de gozar, sexa ou non un deporte competitivo.