Nestas semanas estamos a traballar dende 4º da ESO as biografías históricas do período de Entreguerras.

Para iso empregamos un organizador gráfico “Encantado de coñecerte” e o acompañamos de vídeos sobre aspectos relevantes tanto da economía, política e sociedade da época.

Bo traballo rapaces!

Organizador gráfico:Encantado de coñecerte (Traballo sobre personaxes históricos

)