Actividade Cooperativa na área de E.Física de 4ºEP, COREOGRAFÍAS