Tel. 982 400 450 / 626 620 631 | dir.monforte@escolapiosbetania.es

Colegio Padres Escolapios de Monforte

CIRCULAR COAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE

Como xa se indicou nas reunións de inicio de curso, as actividades complementarias quedan reflexadas nesta1º trimestre 5º,6º ESO 1º trimestre inf-1,2,3,4 ep páxina web, pero achégovos dúas circulares coas mesmas, deste primeiro trimestre

Atentamente

A dirección do Centro