CIRCULAR COAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE

Como xa se indicou nas reunións de inicio de curso, as actividades complementarias quedan reflexadas nesta1º trimestre 5º,6º ESO 1º trimestre inf-1,2,3,4 ep páxina web, pero achégovos dúas circulares coas mesmas, deste primeiro trimestre

Atentamente

A dirección do Centro