Festival de Nadal INFANTIL 3A-4A-4B

diciembre 13 @ 3:45 pm - 5:00 pm

Festival de Nadal INFANTIL 3B-5A-5B

diciembre 14 @ 3:45 pm - 5:00 pm

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS as organizadas durante o horario escolar de acordo co Proxecto Curricular e que teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, o espazo ou recursos que utilizan.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES as encargadas de potenciar a apertura do Centro ao seu ámbito e a procurar a formación integral do alumno en aspectos referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación para a súa inserción na sociedade ou o uso do tempo libre. Estas realizaranse fóra do horario lectivo, terán carácter voluntario para o alumnado e buscarán a implicación activa de toda a comunidade educativa. A organización e coordinación deste tipo de actividades correrán a cargo da comisión de Actividades Complementarias e Extraescolares que este curso está constituído por:

José R. Juíz Rodríguez. Óscar Rodríguez Fernández. Jose Jorge Valcarcel García. Brais Pereira Rodríguez. Carlos Rodríguez Nogueiro. Pablo Blanco Losada. 

COORDENADORES Óscar Blanco (Actividades Complementarias) e José R. Juíz (Actividades Extraescolares)