Para traballar o concepto de Intelixencia Emocional, de Daniel Goleman, realizamos unha dinámica de Elsa Punset sobre pensamento positivo. Os alumnos tiñan que escoller experiencias positivas do pasado, asocialas a unha cor e traelas ao presente para inundiar de positividade o seu día día.

Como di Elsa, non é maxia, é intelixencia emocional!